Hlava I.

Na Řadov jsme všichni přijeli proto, abychom se tu měli dobře. Je tedy nutné chovat se tak, aby ses měl dobře nejen ty, ale i ostatní táborníci, vedoucí a další personál tábora. Pokud bys měl pocit, že se ty, nebo kdokoliv další na Řadově dobře nemá, neboj se informovat svého vedoucího nebo kohokoliv z vedení tábora.

 

Hlava II.

Poslouchej a dodržuj veškeré rady, doporučení, příkazy a zákazy svého vedoucího a členů vedení tábora

 

Hlava III.

Dodržuj táborový řád, program dne a zásady slušného chování a řádné hygieny

 

Hlava IV.

Řadov je tábor DĚTSKÝ tábor – chovej se podle toho a věci, které dělají pouze dospělí, si nech na později…

 

Hlava V.

Když už s sebou na táboře musíš mít mobilní telefon, je ti každý den k dispozici výhradně v době poledního klidu. Mimo tuto dobu jsou všechny mobilní telefony uloženy u vedoucích, takže tábor může plně ručit za jejich bezpečnou úschovu.

 

Hlava VI.

Ke všem věcem v majetku tábora, k jeho příslušenství i k okolní přírodě se chovej tak, aby po tvém odjezdu zůstalo všechno tak, jak bylo. V případě záměrného poškození čehokoliv bude vzniklá škoda uhrazena z tvého kapesného.

 

Hlava VII.

Za nejzávažnější porušení táborového řádu se považuje ubližování jiným, užívání jakýchkoliv škodlivých látek (cigarety, alkohol, drogy) a jejich uchovávání v táboře, opuštění oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí vedoucího, krádež cizí věci nebo peněz a soustavné porušování pokynů těch, kdo tě mají na starost. V případě takového provinění může následovat i tvé vyloučení z tábora.

 

Hlava XXII.

Jakékoliv stížnosti a protesty proti znění TÁBOROVÉHO ŘÁDU jsou zakázány, pokud je výslovně nepovoluje táborový řád.