Dětský tábor Nový Řadov otázky ČASTÉ OTÁZKY

 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKA: Lze použít lékařské potvrzení na jiném formuláři, než obsahuje Dodatek elektronické přihlášky?
– Ano. Jak je uvedeno v záhlaví našeho formuláře, pro účast na táboře lze použít kopii posudku o zdravotní způsobilosti dítěte s datem vystavení kratším, než 24 měsíců od konání tábora. Je však každopádně potřeba, aby Vaše potvrzení obsahovalo všechny kolonky, jako náš formulář, který vychází z aktuálního znění vyhlášky o konání dětských zotavovacích akcí.

Kdo je organizátorem tábora?
– Provozovatelem tábora je DT Nový Řadov, z.s. (IČO 26579511). Tento spolek rovněž od roku 2009 provozuje dětské tábory Pražanka a Nežárka.

Jak jsou upraveny práva a povinnosti organizátora tábora a objednatele pobytu (rodičů dítěte)?
– Všechny aspekty smluvního vztahu upravují naše Smluvní podmínky.

Kde lze najít reference rodičů a dětí?
– Ohlasy našich táborníků i jejich rodičů (či prarodičů) jsou k dispozici na těchto stránkách v sekci Ohlasy, nebo na naší facebookové stránce.

Pro jaké děti je tábor určen?
– Tábor je určen pro pobyt zdravých dětí od 6 do 15 let, které nevyžadují zvláštní péči a mohou se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

Jak sestavujete oddíly a kolik dětí připadá na jednoho vedoucího?
– Náš tábor je rozdělen na dvě části: Mladší oddíly (smíšené, 6 – cca 10 let) mají 12 členů, starší oddíly (smíšené, cca 10 – 15 let) jsou 15tičlenné. Každý z oddílů má pak pochopitelně svého oddílového vedoucího.

Lze na tábor přihlásit i dítě před zahájením školní docházky, eventuálně dítě pětileté?
– Dvakrát ano. Absolvování 1. ročníku základní školy není pro pobyt na Pražance nutností. V případě 5letých dětí však doporučujeme pečlivé a pokud možno objektivní zvážení, zda je Váš potomek už připraven zvládnout týdenní či dvoutýdenní odloučení od maminky bez psychických potíží…

Do jakého termínu lze dítě na tábor přihlásit?
– Na Řadově nemáme pro přihlášení pevně stanovený termín, dítě lze přihlásit až do vyprodání kapacity daného termínu (aktuální obsazenost jednotlivých běhů najdete v sekci Termíny a ceny). Naše stránky jsou pravidelně aktualizovány, pokud tedy není daný běh na těchto stránkách veden jako vyprodaný, garantujeme na něm volné místo. U nás se vám zkrátka nemůže stát, že bychom vám po přihlášení dítěte na tábor rezervaci následně zrušili!

Do jakého termínu je nutné uhradit cenu poukazu?
– Do 3 pracovních dnů od podání elektronické přihlášky. Naše bankovní spojení je 43-3697340227/0100, variabilní symbol = prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte. V případě platby zálohou je hotovostní doplatek (3.000 Kč) splatný až při nástupu na táboře.

Může cenu poukazu uhradit zaměstnavatel na základě vystavené faktury?
– Samozřejmě. V tomto případě ale doporučujeme nejprve konzultovat věc se zaměstnavatelem (účtárnou), který sdělí zaměstnanému rodiči podrobnosti o svých fakturačních požadavcích. V případě platby zaměstnavatelem je platnost předběžné rezervace až do data splatnosti námi vystavené faktury. Z termínových a provozních důvodů je možnost vystavení faktury za pobyt dítěte na táboře od 1. ledna do 10. června, po tomto termínu můžeme rodičům vystavit na základě jejich žádosti potvrzení o úhradě a účasti na dětské rekreaci. Elektronické zaslání faktury je ZDARMA, v případě požadavku na zaslání faktury poštou (doporučeným dopisem) jsme nuceni účtovat manipulační poplatek ve výši 100 Kč, splatný v hotovosti při nástupu dítěte na táboře. Stejný manipulační poplatek (100 Kč) účtujeme za každé poštovní zaslání písemného materiálu, vyžádaného rodiči (např. potvrzení pobytu, potvrzení objednávky atd.), elektronické zaslání takového materiálu je vždy ZDARMA.

Jak je tábor zajištěn po zdravotní stránce?
– Provoz tábora plně odpovídá podmínkám vyhlášky 106/2001 Sb. – o zdravotní stav dětí se u nás pečlivě starají dva zdravotníci s kvalifikací lékař, zdravotní sestra, záchranář ev. student medicíny po dokončeném 3. ročníku studia či absolvent akreditovaného zdravotnického kurzu.

Existuje riziko nepřijetí dítěte na tábor?
– Určitě ano. Nejčastějším důvodem nepřijetí je nezodpovědný přístup rodičů, kteří kromě dítěte přivezou na tábor také vši či hnidy v jeho hlavě. Tady je postup jasně upraven našimi Smluvními podmínkami. Dalším důvodem možného nepřijetí pak mohou být počínající zdravotní komplikace, zjištěné při vstupní zdravotní prohlídce, případně chybějící lékařské potvrzení.

Proč mají jednotlivé běhy různou cenu – je mezi nimi nějaký rozdíl?
– Nikoliv, všechny běhy DT Nový Řadov mají obdobnou programovou náplň. Rozdílná cena běhů odráží rozdílný zájem rodičů o jednotlivé termíny letních prázdnin. Jednoduše se to dá přirovnat k odlišné ceně stejného hotelového pokoje ve dvou různých termínech.

Je u vás možnost nějaké slevy při účasti sourozenců?
– Ano. Jak vyplývá z informací v sekci Termíny a ceny, sourozeneckou slevu 300 Kč lze uplatnit na 4. běhu DT Nový Řadov. Tato sleva se v takovém případě týká každého z přihlášených sourozenců. Sourozenecká sleva se vztahuje na děti, které mají společného alespoň jednoho ze zákonných zástupců a shodné příjmení.

Poskytujete nějaké slevy v případě „last minute“ přihlášení?
– Nikoliv. Vzhledem k tradičnímu velkému zájmu o náš tábor touto cestou nikdy nejdeme, z tohoto pohledu tedy s přihlášením není důvod otálet. Pro naše táborníky z minulých let ovšem máme každoroční akci Dobrá rada pro nováčka (aneb Doporučení = odměna), díky které můžou výrazně navýšit své kapesné :o).

Je možnost společného umístění většího počtu dětí?
– Jak je uvedeno v naší přihlášce, garantujeme společné umístění v oddíle a v chatce pouze u DVOJICE kamarádů, kteří se do přihlášky napíšou NAVZÁJEM (výjimkou jsou ještě trojice, aby ten třetí nezůstal sám). Omezení na dvojice (resp. trojice) praktikujeme už dlouhá léta, a to z několika důvodů:
1) pokud je kamarádů pohromadě větší skupina, nejsou nuceni ke komunikaci a interakci s ostatními členy oddílu, udělají si svůj tzv. oddíl v oddíle
2) jedním z benefitů pobytu dítěte na táboře je bezesporu nalezení nových známých a kamarádů, což v případě větších skupin kamarádů odpadá
3) tím, že spolu kamarádí děti, které jsou v různých oddílech, dosahujeme většího propojení celého táborového kolektivu

Mohou spolu v chatce spát sourozenci opačného pohlaví?
– Nikoliv, ubytovací kapacita je rozdělena na dívčí a chlapeckou část.

Může si dítě vybrat, u kterého oddílového vedoucího chce být?
– Výběr konkrétního vedoucího bohužel z provozních a organizačních důvodů nemůžeme nikterak garantovat, tudíž ho ani nenabízíme – děkujeme za pochopení.

Ešus, příbor, povlečení, spacák – co z toho mám dítěti zabalit?
– Nic z výše uvedeného není potřeba, což vyplývá i ze seznamu doporučeného vybavení, který je součástí dodatku elektronické přihlášky.

Mohou si děti s sebou vzít notebook (tablet, ipad apod.)?
– Nikoliv (viz Smluvní podmínky, bod 8.g). Mezi přínosy táborového pobytu totiž patří z našeho pohledu i skutečnost, že se děti alespoň na týden či dva od těchto „nezbytností“ oprostí a jejich komunikace s ostatními neprobíhá na monitoru, ale v realitě.

Jsou děti na vašem táboře pojištěné?
– Ze strany organizátora nikoliv. Provozovatel má uzavřenou odpovědnostní pojistku např. pro případ pochybení ze strany oddílového vedoucího, ale pokud chcete mít jistotu, že dítě např. v případě úrazu obdrží odškodnění, doporučujeme uzavřít např. pojištění pro cestu a pobyt, které může obsahovat i pojištění storno poplatků.

Je na vašem táboře možnost diet (bezlepková, bezmasá, diabetická…)?
– Bohužel nikoliv – z důvodu maximálního vytížení kuchyňského vybavení i personálu nemůžeme jakékoliv dietní stravování nabídnout.

Je možnost výběru typu ubytování (chatka, srub, pokoj)?
– Tuto možnost nenabízíme ani jako příplatkovou. Vzhledem k tomu, že většina běhů je beznadějně vyprodaná, nemůžeme limitovat kapacitu našich táborů možností výběru konkrétního typu ubytování.

Je možnost organizované dopravy na tábor autobusem?
– Nikoliv, doprava na Řadov je výhradně individuální. Jednak jezdí na tábor děti prakticky z celé republiky, takže není možné stanovit odjezdové místo, které by vyhovovalo většině účastníků, a rovněž preferujeme možnost kontaktu rodičů přímo s vedoucím, který bude mít dítě na starost. Zároveň tak vycházíme vstříc pochopitelnému zájmu mnoha rodičů ověřit si přímo na místě, v jakém prostředí stráví jejich dítě část svých prázdnin.

Organizujete pro rodiče návštěvní den?
– Určitě ne. Jak totiž vyplývá z údajů na tomto webu i ze Smluvních podmínek, z organizačních, programových a především protiepidemických důvodů není možné děti v průběhu tábora navštěvovat – děkujeme za pochopení.

Jsou na vašem táboře povolené mobilní telefony?
– Stejně jako návštěvy rodičů mobily na táboře rozhodně nedoporučujeme. Ideálním komunikačním kanálem zůstávají dopisy a pohledy (a směrem do tábora pak určitě také balíčky :o). Pokud se však rodiče rozhodnou dítěti mobil přibalit, je třeba počítat s tím, že dle Smluvních podmínek ho mají děti k dispozici výhradně v době poledního klidu, mimo něj jsou všechny mobily povinně uloženy v táborovém trezoru.

Jak často doporučujete rodičům informovat se o stavu dítěte?
– Doporučujeme volat pouze v případě, kdy např. z dopisu nebo pohledu získáte podezření, že je něco v nepořádku (pozor – neplatí pro stýskání, to je totiž na táboře zcela běžnou věcí). Jinak platí jednoduchá poučka „žádné zprávy = dobré zprávy“ – pokud by se totiž vyskytl nějaký problém, rodiče vždy kontaktujeme sami.

Nehrozí při koupání v rybníce u tábora nebezpečí?
– Nikoliv. Pláže naší pískovny jsou svým nezáludným terénem ideální i pro naprosté neplavce. Koupání navíc samozřejmě probíhá podle bezpečnostních pravidel, se kterými je podrobně seznámen každý z vedoucích a jejichž dodržování je následně v průběhu tábora bedlivě kontrolováno vedením tábora. Obavy tedy nejsou na místě.

Jaké jsou u vás programové možnosti v případě nepříznivého počasí?
– Na rozdíl od např. stanových táborů u nás i v době deště může probíhat plnohodnotný program. K dispozici máme množství dostatečně velkých zastřešených prostor – od jídelny, přes velkou terasu, stodolu, dvě klubovny až po velké sruby na horním táboře. Zkrátka déšť zábavu na Řadově rozhodně nezastaví :o)

Jak je to na táboře se sprchováním?
– Sprchování probíhá vždy po oddílech podle předem daného rozpisu, přičemž na oddíl vychází vždy jednou za 2 – 4 dny. V případě starších dívek v období zvýšených hygienických nároků samozřejmě častěji, dle potřeby.

Jak je bezpečí dětí zajištěno v průběhu noci?
– Ani v noci nezůstává tábor pochopitelně bez dozoru. Za klidný a bezproblémový průběh odpovídá vždy ten vedoucí, který byl v předcházejících hodinách vedoucím dne. Vzhledem k tomu, že v průběhu celé noci kontroluje tábor (= nemůže spát), následující dopoledne ho u jeho oddílu nahrazuje člen vedení tábora.

Budete v průběhu tábora zveřejňovat na internetu fotografie?
– Ano. Ke každodennímu zveřejňování fotek bude opět určena naše facebooková stránka (fotografie lze prohlížet i v případě, kdy nemáte založen svůj facebookový profil!). Upozorňujeme však, že fotografie slouží pouze pro přiblížení probíhajících programových aktivit a dění na táboře, rozhodně nemůžeme garantovat, kolikrát se Vaše dítě na fotografiích v průběhu tábora objeví. Děkujeme za pochopení.

Může dítě na tábor přivézt jiná osoba, než zákonný zástupce?
Ano, v tomto případě svěřují rodiče svého potomka třetí osobě sami, při nástupu tedy není třeba ani plná moc. Je ovšem důležité, aby doprovázející osoba měla při nástupu k dispozici všechny nezbytné dokumenty s podpisem rodičů na všech příslušných místech.

Může dítě z tábora odvézt jiná osoba, než zákonný zástupce?
Ano, je však třeba, aby tuto osobu rodiče vybavili vlastnoručně podepsanou plnou mocí (ověření podpisu netřeba).

Nenašli jste tady odpověď na Váš dotaz?
Pojďme to vyřešit :o) Napište nám ho na e-mail info@novyradov.cz, nebo prostě zavolejte: Na čísle 602-350-855 jsme Vám k dispozici non-stop.