DT Nový Řadov patří mezi největší dětské tábory na jihu Čech. Za dobu jeho existence tu strávilo část svých prázdnin – odhadem – padesát tisíc dětí, ale tohle číslo neustále narůstá: Na rozdíl od řady jiných podobných táborů totiž Řadov bez zakolísání přestál proměnu z tábora „pionýrského“ na tábor „dětský“ a díky zájmu dětí i rodičů se tak každý rok vrací k Nové řece zástupy dalších malých táborníků, aby tu prožili své prázdninové dobrodružství.

        

Jak a kdy vlastně Nový Řadov vznikl? Zajímavý příběh! Řadovská historie se začala psát už na počátku 20. let minulého století. Právě tehdy totiž Václav Maria Havel (otec prezidenta Václava Havla) založil u Brandýsa nad Orlicí rekreační zařízení Řadov. Areál sloužil zejména pro rekreaci mládeže z dělnických vrstev. Název Řadov byl odvozen od jména rodiny původních majitelů usedlosti – Radovi. Fotografie "původního" Řadova:

     

První manželka Václava M.Havla Běla Friedländerová si tohle místo i pobyt v přírodě zamilovala natolik, že se po rozvodu (na počátku 30. let) rozhodla vybudovat svůj, nový Řadov. Ideální místo pro něj našla takřka na druhém konci republiky, uprostřed krásné třeboňské přírody. Areál Nového Řadova nejprve sloužil jako dívčí prázdninová škola, za 2. světové války v něm bylo umístěno protektorátní kuratorium a od 50. let se začal používat oficiální název „pionýrský tábor Radostné mládí Nový Řadov“

       

  BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA (Buduj Řadov, posílíš mír!)

Novodobá historie našeho tábora je spojena se snahou o modernizaci areálu (výstavba nové hlavní budovy), rozšíření ubytovací kapacity (nové pokoje v půdní vestavbě nad táborovou marodkou), i se stálým zlepšováním kvality služeb (nové sprchy, umývárky a toalety, společenská místnost, táborový bar aj.)

      

Důležitým mezníkem v řadovských dějinách se v roce 2005 stala výměna provozovatele areálu. Právě díky ní se na Řadově mohly v nedávné době uskutečnit tak rozsáhlé investiční akce, jako výstavba podkrovních pokojů na dolním táboře, výměna střech na kuchyni a na srubech, kompletní rekonstrukce dosluhující kuchyně a v neposlední řadě výstavba venkovního bazénu v areálu horního tábora. Nehynoucí zásluhu na těchto i dalších vymoženostech má provozní ředitel ing. Jiří „Somo“ Hanzal, kterému tímto přejeme úpěchy při dalším posouvání Nového Řadova směrem k pětihvězdičkové rekreační destinaci :o)

       

V průběhu hlavní sezóny (tedy letních prázdnin) je veškerá kapacita tábora vyhrazena pro účastníky jednotlivých běhů (viz sekce Termíny), mimo sezónu si pak mohou útulné prostředí a idylickou atmosféru Nového Řadova vychutnat a užít i zájemci o individuální a skupinovou rekreaci, školní nebo oddílové výlety, školy v přírodě, soustředění a další skupinové akce (oslavy, svatby, výjezdní zasedání firmy či spolku atd.) – bližší podrobnosti o možnosti mimosezónního ubytování najdete TADY.