Dětský tábor Nový Řadov Informace Informace

 KONTAKTY: Václav Vaněček – hlavní vedoucí DT Nový Řadov

      info@novyradov.cz     

Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ TÁBOR?POPRVÉ NA TÁBOR


Z důvodu osobního kontaktu vedoucích s rodiči dítěte i kvůli seznámení rodičů s táborem je doprava na Nový Řadov individuální. Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 – 17:00, odjezd v den ukončení běhu mezi 9:00 a 11:00.

MÉDIA O NÁS DOPORUČENÍ = ODMĚNA

 Vzhledem k psychice dětí a dále z organizačních, programových a především protiepidemických důvodů není možné děti na táboře navštěvovat (viz Smluvní podmínky). Rovněž nedoporučujeme vybavovat dítě cennými věcmi, včetně mobilních telefonů.

JAK OBJEDNAT POBYT? CO ZABALIT NA TÁBOR?

Při pobytu vašeho dítěte na táboře nepodceňujte význam korespondence. Zejména v případě těch menších není od věci poslat první dopis nebo pohled už s předstihem, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře teprve zvykají. Doručení balíčku je pak pro každé dítě na táboře malým svátkem…

TÁBOROVÝ ŘÁD KUDY NA ŘADOV

Při předčasném odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 300 Kč. Tento nárok nezaniká ani při vyloučení dítěte z tábora kvůli závažnému porušení táborového řádu.

LETÁČEK 2022  SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ / GDPR

ADRESA TÁBORA:   Dětský tábor NOVÝ ŘADOV
                                    378 02 Stráž nad Nežárkou
                               – funguje pouze o prázdninách!

Telefonní kontakt v průběhu tábora: 725-065-332 (výhradně jen červenec srpen)

Provozovatel: DT Nový Řadov z.s., Počernická 62, 108 00 Praha 10 – IČO 26579511

Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory