Dětský tábor Nový Řadov Informace Informace

   KONTAKTY: Václav Vaněček – hlavní vedoucí DT Nový Řadov

602-350-855 info@novyradov.cz    

Adresa tábora: Dětský tábor NOVÝ ŘADOV, 378 02 Stráž nad Nežárkou

(funguje pouze v období letních prázdnin!)

Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ TÁBOR? POPRVÉ NA TÁBOR

Z důvodu osobního kontaktu vedoucích s rodiči dítěte i kvůli seznámení rodičů s táborem je doprava na Nový Řadov individuální. Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 – 17:00, odjezd v den ukončení běhu mezi 9:00 a 11:00.

MÉDIA O NÁS DOPORUČENÍ = ODMĚNA

Vzhledem k psychice dětí a dále z organizačních, programových a především protiepidemických důvodů není možné děti na táboře navštěvovat.

JAK OBJEDNAT POBYT? CO ZABALIT NA TÁBOR?

Při pobytu vašeho dítěte na táboře nepodceňujte význam korespondence. Zejména v případě těch menších není od věci poslat první dopis nebo pohled už s předstihem, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře teprve zvykají. Doručení balíčku je pak pro každé dítě na táboře malým svátkem…

TÁBOROVÝ ŘÁD KUDY NA ŘADOV

Při předčasném odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje 200 Kč. Tento nárok nezaniká ani při vyloučení dítěte z tábora kvůli závažnému porušení táborového řádu.

LETÁČEK 2021  SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ / GDPR

 

Provozovatel: DT Nový Řadov z.s., Počernická 62, 108 00 Praha 10 – IČO 26579511

Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory